Adatvédelem

Az Európai Parlament és Tanács (EU) új, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, valamint az adatok szabad áramlásáról 2016. április 27. kelt 2016/679 számú rendeletével, valamint a 2011.évi CXII. Számú törvény, személyes adatok védelméről szóló törvénnyel kapcsolatban kérjük szíves engedélyét személyes adatai feldolgozásához

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 április 27.-én meghozott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló rendelet (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) és a személyes adatok védelméről szóló 2011.évi CXII. törvénybenértelmében ezúton tájékoztatjuk az ezen rendeletekben megfogalmazott jogairól és kötelezettségeiről

ADATKEZELŐ

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a 3043 Egyáhzasdengeleg, Petőfi út 2. székhelyű , 56873359-1-32 adószámmal és 55573537 nyilvántartási számmal rendelkező DUNAVÖLGYI MÁTYÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÓ társaságot illeti (a továbbiakban Adatkezelő).

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő feladata, ugyanakkor a személyes adatokat a tárhely szolgáltató ININET Kft. 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10., 404/a, Cégjegyzékszám: 01-09-970252, esetleg más személy is végezheti, aki a nyújtott szolgáltatás jellegét vagy a szerződés, illetve a jogi kötelezettségek teljesítését tekintve megfelel.

A személyes adatok a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (kormányzati szervek, szerződéses partnerek) megoszthatók harmadik felekkel.

A KEZELT ADATOK HATÁSKÖRE

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó csupán azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek feldolgozását szigorúan a cél teljesítéséhez szükséges mértékben az érintett engedélyez. Az Ön személyes adatait a törvény és más általánosan kötelező érvényű jogszabályok (adószabályok, szociális és egészségbiztosítási előírások stb.) által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében dolgozzuk fel. Tájékoztatás céljából bemutatjuk a személyes adatok egyes kategóriáit:

 • azonosító adatok, amelyek az Ön egyértelmű és egyedi azonosítására szolgálnak (név, vezetéknév, cím, születési szám, születési dátum, állandó lakcím, azonosítószám, ÁFA szám) és elérhetőségi adatok (elérhetőségi cím, telefonszám, e-mail cím és egyéb hasonló információk)
 • leíró adatok (például banki kapcsolat)
 • egyéb a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok
 • az alkalmazandó jogszabályok keretén kívül nyújtott adatok (fotók, személyes adatok felhasználása egyéni célokra) az érintett hozzájárulásának keretében kerülnek feldolgozásra

AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

Az adatkezelő csak azokat az adatokat dolgozza fel, amelyek a cél teljesítéséhez szükségesek. Tevékenységünk keretén belül az Ön személyes adatait a következő célokra fogjuk felhasználni:

 • a hozzájárulási nyilatkozatban foglalt célokra (szerződéskötési ajánlat, a megkötött szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése stb.)
 • az Adatkezelő vagy más érintett személyek jogainak védelme (pl. adósságbehajtás)
 • az Adatkezelővel szemben támasztott kötelezettségek teljesítése az általánosan kötelező jogszabályoknak és az államigazgatási szervek döntéseinek megfelelően
 • álláshirdetési pályázat
 • létfontosságú érdekeinek védelme

A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI

Az általunk feldolgozott személyes adatok az alábbi forrásokból származnak:

 • az Ön által benyújtott kifejezett beleegyezésből és közvetlenül Öntől (e-mailes levelezés, telefon, chat, weboldalak, internetes kapcsolatfelvételi űrlap, közösségi hálózatok, névjegykártyák stb.)
 • nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokból, listákból és bejegyzésekből (pl. cégnyilvántartás, kereskedelmi nyilvántartás, nyilvános telefonkönyv stb.)
 • egy harmadik féltől, akit Ön felhatalmazott arra, hogy személyes adatait átadja az Adatkezelőnek

A SZEMÉLYES ADATOK ÉRINTETTJEI

Csupán azon személyek adatait dolgozzuk fel, akiknek adatai a cél teljesítéséhez szükségesek. Tevékenységünk keretén belül az alábbi személyek adatai kerülnek feldolgozásra:

 • ügyfelek
 • alkalmazottak
 • szerződő partnerek
 • szükség esetén harmadik felek (pl. álláskeresők stb.)

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az érintettek adatait csupán a cél megvalósulásához szükséges ideig kezeljük. Az adatkezelés időtartamát az Ön által benyújtott hozzájárulási nyilatkozat, a megkötött szerződés vagy az általánosan kötelező jogszabályok határozzák meg.

ADATFELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK

Az adatfeldolgozást rendszerint az Adatkezelő végzi vagy adott esetben az Adatkezelő munkatársai által felhatalmazott Adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozás számítógépes technológia segítségével történik, illetve a személyes adatok papír formája esetében kézzel is, miközben a a személyes adatok kezelését és feldolgozását illető valamennyi biztonsági előírás betartása garantált. Ebből a célból az Adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket fogadott el, különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférés, azok megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, illetéktelen terjesztése és feldolgozása vagy egyéb visszaélés megakadályozása érdekében. Minden olyan személy, aki hozzáférhet az érintett adataihoz, tiszteletben tartja annak magánéletét és köteles az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően eljárni.

AZ ADATALANY JOGAI

A GDPR és a 2011.évi CXII. infótörvénybenaz érintettnek, mint adatalanynak széleskörű hozzáférési jogot biztosít. A legfontosabbak közé tartozik az alábbi információkhoz való hozzáférés:

 • az adatfeldolgozás célja és hatásköre
 • az adatfeldolgozási időtartam
 • a személyes adatok forrása
 • azon személyek vagy személyek kategóriái, akik hozzáféréssel rendelkeznek a személyes adatokhoz vagy hozzáférést fognak kapni
 • a személyes adatok profilja

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozás során megsérti a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló jogszabályokat vagy ha a személyes adatok nem helyesek, jogában áll az Adatkezelőt kérdőre vonni és kérelmezheti a hiba eltávolítását (pl. blokkolni, kijavítani, bővíteni vagy törölni). Ha az Adatkezelő kérésének nem tesz eleget, lehetősége van felkeresni a felügyeleti hatóságot, vagyis az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Milyen adatok kerülnek feldolgozásra

Az ön beleegyezésével a következő adatok kerülnek feldolgozásra: az ön neve, vezetékneve, elérhetősége (telefonszám, e-mail), az általunk kínált termékek és szolgáltatások kínálatát igénylő kérelméből származó adatok, továbbá telefonbeszélgetések és más (elektronikus formában folytatott is) ön és cégünk közötti kölcsönös viszonyból származó információk, földrajzi fekvést meghatározó adatok, az ön által használt internetes böngészőből származó adatok (a felhasználót, vagy az eszközt azonosító adatok, pl. IP cím, sütik, vagy a fogyasztói preferenciával kapcsolatos információk). Továbbá nyilvános forrásokból szerzett információk (beleértve a közösségi oldalakon és a világhálón ön által közzétett információkat), a felmérésekből, fogyasztói kutatásokból, valamint az együttműködésben résztvevő harmadik féltől származó információk.

Milyen adatok kerülnek feldolgozásra

Az ön beleegyezésével a következő adatok kerülnek feldolgozásra: az ön neve, vezetékneve, elérhetősége (telefonszám, e-mail), az általunk kínált termékek és szolgáltatások kínálatát igénylő kérelméből származó adatok, továbbá telefonbeszélgetések és más (elektronikus formában folytatott is) ön és cégünk közötti kölcsönös viszonyból származó információk, földrajzi fekvést meghatározó adatok, az ön által használt internetes böngészőből származó adatok (a felhasználót, vagy az eszközt azonosító adatok, pl. IP cím, sütik, vagy a fogyasztói preferenciával kapcsolatos információk). Továbbá nyilvános forrásokból szerzett információk (beleértve a közösségi oldalakon és a világhálón ön által közzétett információkat), a felmérésekből, fogyasztói kutatásokból, valamint az együttműködésben résztvevő harmadik féltől származó információk.

Mi Célból dolgozzuk fel az adatokat

Az adatokat kizárólag az ön által engedélyezett célból dolgozzuk fel, tehát az egyszeri kapcsolatfelvétel idegenforgalommal kapcsolatos információk és/vagy ajánlat továbbításának céljából. Az ön személyes adatait feldolgozzuk, elemezzük, osztályozzuk, gyűjtjük, megfigyeljük, kiértékeljük és az alább feltüntetett időtartamig megőrizzük. Az adatok segítségével célunk ajánlatunkat az ön igényeihez megfelelően igazítani, s mindezt teljes körűen az ön jogainak és érdeklődési körének figyelembevétele mellett, s kizárólag a fentebb említett célok elérésének érdekében.

Az adatmegőrzés időtartama

Az ön adatait csupán a szükséges időtartamig őrizzük meg, mégpedig az adott cél teljesítése céljából, s semmiképp sem tovább, mint az adatok feldolgozásához megadott engedély időpontjától számított 3(három) hónapig, vagy ez engedély visszavonásáig. Ezzel kapcsolatban felhívjuk figyelmét és hangsúlyozzuk, hogy az engedély önkéntes és bármikor visszavonható.

Cookie

Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-k az Ön böngészőjében vannak tárolva, és olyan funkciókat látnak el, mint például a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra.

A szigorúan szükséges sütiket mindenkor engedélyezni kell, hogy el tudjuk menteni a cookie-beállításokat.

Ha letiltja ezt a cookie-t, akkor nem tudjuk menteni a beállításait. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor meglátogatja ezt a weboldalt, újra engedélyeznie vagy letiltania kell a sütiket.

Kérjük, először engedélyezze a szigorúan szükséges sütiket, hogy menthessük az Ön beállításait!